Suomeksi In English

Varför äta Omega-3? Sydänystävä Omega-3 och undersökning

Näringstillskott etc. marknadsförs ständigt genom hänvisningar till vetenskaplig forskning. Fastän enstaka undersökningar kan vara lovande och riktgivande, kan mer informativa antaganden gällande hälsa göras först efter det har gjorts flera undersökningar och det finns mera undersökningshistoria. Omega-3 fettsyror är ett av de mest studerade näringsämnen. Deras positiva hälsoeffekter har studerats i mer än 10 000 undersökningar och hälsoeffekter har upptäckts på många olika delområden. Ny forskningsinformation samlas hela tiden. Följande presenteras kort de huvudsakliga hälsoeffekter som vetenskapliga studier har upptäckt.

Omega-3 och hjärt- och kärlsjukdomar

Omega-3-fettsyrornas positiva effekt på hjärt- och kärlsystemet är kanske den tydligast bevisade hälsoeffekten av fiskoljenäringstillskott. (1) Sydänystävä Omega-3 är därför faktiskt en vän till våra hjärtan.

Omega-3, humör och hjärnfunktion

Hos de som lider av olika typers depression har upptäckts betydligt lägre nivåer av Omega-3 fettsyror i blodet än hos andra. Det är därför förstått att i ett stort antal undersökningar har Omega-3 fettsyror visat sig lindra depression betydligt. (2) Positiva effekter har även upptäckts i många andra aspekter av hjärnans funktion. Omega-3 rekommenderas också för förebyggande och behandling av posttraumatiskt stressyndrom som förekommer efter olyckor. (3) American Psychiatric Association rekommenderar användning av Omega-3 näringstillskott.

Omega-3 och sport

Idrottares och aktiva konditionstränares kropp är under hård ansträngning. Rätt sorts mat och återhämtande vila är en väsentlig del för att nå önskad utveckling. Uthållighets-, styrke- och andra tränare får bevisad nytta av Omega-3 fettsyror. Det har nämligen upptäckts proteinsyntes dvs. muskeltillväxt främjande effekt hos Omega-3 fettsyror. (4) Dessutom upptäcktes det på en studie som gjordes på karate tränare, att intagning av Omega-3 har ett samband med utvecklingen av reaktionshastigheten. Även musklerna visade sig återställas snabbare och muskeltrötthet tröskeln visade sig förbättras i och med Omega-3-intag (5).

Omega-3 och allergier

De flesta allergiers symptom är synnerligen betungande och Omega-3 kan rekommenderas för flera allergiker. (6) Till exempel har EPA upptäckts minska allergiska symptom i en forskning omfattande 568 försökspersoner. (7) Under 1-åriga barns mödrars Omega-3 intag upptäcktes vara relaterat till att familjens typiska allergisymptom hos barnen lindrades. (8) Forskningen visar också att om modern under graviditeten använt Omega-3 minskar fostrets allergier. (9) Lovande forskningsresultat syns även i förebyggande mot astma med hjälp av. Omega-3. (10)

Omega-3 och diabetes

Typ II-diabetes beräknas drabba en väldigt stor del finländare i närframtiden och ökar ständigt i takt med den västerländska livsstilen. Forskningsresultat visar Omega-3 fettsyrornas gynnsamma effekt i behandling av typ 2-diabetes. (11) Omega-3 fettsyrehalten i blodet var omvänt relaterad till insulinresistensen. Användningen av Omega-3 fettsyror i form av näringstillskott/preparat sänkte även typ II-diabetespatienternas homocysteinvärden. (12)

Omega-3 och bröstcancer

Inverkan av Omega-3 har gett flera positiva forskningsresultat angående förebyggande av bröstcancer. (13) I geografiska jämförelser har det framkommit att exempelvis USA:s kvinnor har en 4-7 gånger högre risk att insjukna i bröstcancer i jämförelse med Kina och Japans kvinnor p.g.a. deras fiskfattiga kost. (14) Men ändå har bröstcancer i Japan ökat bland kvinnor samtidigt som fiskkonsumtionen minskat. (15) I bl.a. djurprov har dessutom DHA och EPA upptäckts begränsa brösttumörens tillväxt. (16) Nyligen gjordes en undersökning av 35 016 kvinnors användning av kosttillskott som visade att de kvinnorna som regelbundet använder fiskoljepreparat hade rentav en 32% mindre risk att insjukna i bröstcancer. Inverkan av Omega-3 fettsyrorna har gett mycket positiva forskningsresultat även i förebyggandet av andra cancertyper. (17)

Börja prenumerera!

LÄHTEET:

1. Penny M. Kris-Etherton, William S. Harris, Lawrence J. Appel and for the Nutrition Committee "Fish Consumption, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, and Cardiovascular Disease" Circulation: Journal for American Heart Association 2002:106; 2747-2757.

2. Rondanelli et. al. "Long chain omega 3 polyunsaturated fatty acids supplementation in the treatment of elderly depression: effects on depressive symptoms, on phospholipids fatty acids profile and on health-related quality of life" J Nutr Health Aging. 2011;15(1): 37-44. Lespérance F, Frasure-Smith N, St-André E, et al. The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: a randomized controlled trial. J Clin Psychiatry. 2010 Jun 15. Appleton KM, Rogers PJ, Ness AR. Updated systematic review and meta-analysis of the effects of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids on depressed mood. Am J Clin Nutr. 2010 Mar;91(3):757-70.

3. Yutaka Matsuoka "Clearance of fear memory from the hippocampus through neurogenesis by omega-3 fatty acids: a novel preventive strategy for posttraumatic stress disorder?" Biopsychosoc Med. 2011; 5:3.

4. Ks. myös Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QS, et al. Nutritional intervention with fish oil provides a benefit over standard of care for weight and skeletal muscle mass in patients with nonsmall cell lung cancer receiving chemotherapy. Cancer. 2011 Feb 28. doi: 1

5. Peoples GE, McLennan PL. Dietary fish oil reduces skeletal muscle oxygen consumption, provides fatigue resistance and improves contractile recovery in the rat in vivo hindlimb. Br J Nutr. 2010 Aug 9:1-9.

6. Warstedt K, Furuhjelm C, Duchén K, et al. The effects of omega-3 fatty acid supplementation in pregnancy on maternal eicosanoid, cytokine, and chemokine secretion. Pediatr Res. 2009;66(2):212-7.

7. Hoff S, Seiler H, et al. Allergic sensitisation and allergic rhinitis are associated with n-3 polyunsaturated fatty acids in the diet and in red blood cell membranes. Eur J Clin Nut 2005: advance online publication

8. Furuhjelm C, Warstedt K, Larsson J, et al. Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk of infant allergy. Acta Paediatr. 2009.

9. Krauss-Etschmann S, Hartl D, Rzehak P, et al. Decreased cord blood IL-4, IL-13, and CCR4 and increased TGF-beta levels after fish oil supplementation of pregnant women. Allergy Clin Immunol. 2008;121(2):464-470.e6.

10. Peat J, Mihrshahi S, et al. Three-year outcomes of dietary fatty acid modification and house dust mite reduction in the Childhood Asthma Prevention Study. J Allergy Clin Immunol 2004;114(4):807-13. Dry J, Vincent D. Effect of a fish oil diet on asthma: results of a 1-year double-blind study. Int Arch Allergy Appl Immunol. 1991;95(2-3):156-7.

11. Zhu QQ, Lou DJ, Si XW, et al. Serum omega-3 polyunsaturated fatty acid and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2010 Apr;49(4):305-8.

12. Pooya S, Jalali MD, Jazayery AD, et al. The efficacy of omega-3 fatty acid supplementation on plasma homocysteine and malondialdehyde levels of type 2 diabetic patients. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009;18.

13. Brasky T, Lampe J, Potter J, et al. Specialty Supplements and Breast Cancer Risk in the VITamins And Lifestyle (VITAL) Cohort. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2010 Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 19(7); 1696–708. Yee LD, Lester JL, Cole RM, et al. Omega-3 fatty acid supplements in women at high risk of breast cancer have dose-dependent effects on breast adipose tissue fatty acid composition. Am J Clin Nutr. 2010 May;91(5):1185-94. Ghosh-Choudhury T, Mandal CC, Woodruff K, et al. Fish oil targets PTEN to regulate NFkappaB for downregulation of anti-apoptotic genes in breast tumor growth. Breast Cancer Res Treat. 2009 Nov;118(1):213-28.

14. Kelsey JL, Horn-Ross PL. Breast cancer: magnitude of the problem and descriptive epidemiology. Epidemiol Rev. 1993;15(1):7–16

15. Lands WE, Hamazaki T, Yamazaki K, Okuyama H, Sakai K, Goto Y, Hubbard VS. Changing dietary patterns. Am J Clin Nutr. 1990;51(6):991–993

16. Petrek JA, Hudgins LC, Levine B, Ho MN, Hirsch J. Breast cancer risk and fatty acids in the breast and abdominal adipose tissues. J Natl Cancer Inst 1994;86:53–6. London SJ, Sacks FM, Stampfer MJ, et al. Fatty acid composition of the subcutaneous adipose tissue and risk of proliferative benign breast disease and breast cancer. J Natl Cancer Inst 1993;85:785–93. Eid A, Berry EM. The relationship between dietary fat, adipose tissue composition, and neoplasms of the breast. Nutr Cancer 1988;11:173–7. Zhu ZR, Agren J, Maennistoe S, et al. Fatty acid composition of breast adipose tissue in breast cancer patients and in patients with benign breast disease. Nutr Cancer 1995;24:151–60.

17. Ks. esim. Weylandt KH, Krause LF, Gomolka B, et al. Suppressed liver tumorigenesis in fat-1 mice with elevated omega-3 fatty acids is associated with increased omega-3 derived lipid mediators and reduced TNF-{alpha}. Carcinogenesis. 2011 Mar 17.

  • meri
  • kalastus
  • laitos
  • omega 3