Suomeksi In English

Sydänystävä och miljömedvetenhet

Största delen av användarna av fiskoljepreparat är människor som är medvetna om det gemensamma ansvaret för miljön. Eftersom vi delar denna omtanke själva, uppskattar vi principerna för fiske med hållbar utveckling för att producera våra råvaror.

Fiskoljeproducenten för Sydänystävä, Epax As, har beviljats Friend of the Sea-certifikat för dess miljövänliga fiske. Fiskeföretaget Austral Group SAA som bedriver fiske för Epax, har som det enda Sydamerikanska fiskeföretaget även blivit beviljad detta certifikat.

Ett besvärligt fenomen inom fisket som förgäves tär på det marina samhället är s.k. bifogad fångst. Det innebär fångsten av alla de havsdjur som inte behövs i processen och därmed går till spillo. Därför använder sig tillverkarna av Sydänystävä specialnäten som noga kalibrerats att fånga endast ansjovis. Tack vare denna fångstmetod undviks bifogad fångst betydligt.

Fiskstammarna fortsätter förnyas effektivt ifall de ekologiska och disciplinerade metoderna inom fisket används. Austral Group SAA har redan länge fungerat som förebild för ekologiskt fiske och bl.a. förbjudit fiske av ansjovis under lektiden. Med denna typ av beslut kan vi effektivt både minska på utfiskning och beskydda fiskstammarna på haven.

Produktionsprocessen av fiskolja är även i andra avseenden miljövänlig. Exempelvis återvinns oljan som slutligen inte används i Epax produkter som biobränsle.

Börja prenumerera!

  • meri
  • kalastus
  • laitos