Suomeksi In English

Hur uppstår kvalitet? – Sydänystäväs tillverkningsprocess

Tillverkningsprocessen av Sydänystävä Omega-3:n uppfyller kriterierna för medicinsk tillverkning och är därför mycket noggrann och väl övervakad. Som en följd av det är halten av främmande ämnen en av dem lägsta på fiskoljamarknaden.

I utvecklingen av Sydänystävä Omega-3 valdes av alla världens fiskolja producenter fiskoljeproducenten Epax As. Orsaken till detta var viljan att ge finländarna så ren som möjlig fiskolja med hög kvalitet. Eftersom det är lätt att argumentera om kvalitet men svårt att granska, uppskattade vi särskilt öppnande av hela produktionskedjan till kontrollbara och spårbara delar. Alla delar i Sydänystävä Omega-3:s produktionskedja är noggrant utvalda och strikt övervakade, allt från fiskeplatsen till slutbehandlingsplatsen. Epax As utför årligen så många som 14 000 kvalitetskontroll analyser.

I tillverkningen använda ansjovisen fångas i Perus och Chiles vatten, som är kända för sin strikta fiskeövervakning. Ansvarig för fiskandet är Austral Group SAA, som är det enda företaget i Sydamerika som fått Friends of the Sea – certifikat. Med början från fisket, sker hela produktionskedjan i Epax produktionsanläggningar, vilket möjliggör noggrann kvalitetskontroll redan från oljans råbehandling. Sydänystävä tillverkas enligt de föreskrifter för internationella hälsoprodukter som fastställts i GMP (Good Manufacturing Practice), men mer anmärkningsvärt är faktumet att Epax har av norska hälsovårdsmyndigheterna godkänts för API. Detta ges till tillverkare, vars produktionsprocess uppfyller kraven för medicinsk tillverkningsstandard.

Raffineringsprocessen startas i Epax As anläggningar vid Perus kust, varefter råoljan överförs till Ålesund i Norge för vidare bearbetning och förädling. Under reningsprocessen på ungefär en månad, avlägsnas tungmetaller och andra möjliga miljögift som samlats hos fiskarna. Epax As är den enda fiskoljetillverkaren som använder i reningen en så kallad två stegs reningsmetod: Förutom molekyldestilleringen avlägsnas miljögifter med en separat screening process. Som ett resultat har Epax fiskoljor lägsta halterna av miljögifter och andra föroreningar på marknaden.

Fet fisk är allmänt känd för att vara hälsosam, men samtidigt har man börja lägga märke till miljögifterna som fiskarna samlar. Sydänystävä Omega-3 överför dessa hälsoeffekter, men skyddar kroppen från miljögifter. Det lönar sig dock att fortsättningsvis äta fisk, men i lyftandet av halten Omega-3-fettsyror som är viktiga för hälsan, är det bra att använda Omega-3 näringstillskott till hjälp.

I tillverkningen av fiskolja använder Epax en s.k. enzymatisk produktionsmetod, som skyddar fiskoljan från värme och syre, på så vis säkerställs bevarandet av hälsoeffekterna. Sydänystäväs färska smak indikerar en låg surhetsgrad (PV- ja Totox-värden) och oljans färskhet.

Börja prenumerera!

  • kalastajat
  • kalastusvene
  • omega 3 kalaöljy
  • Epax